18Novembar2018

UGBB PRIVOR

O udruženju

Udruženje građana „Bolja budućnost-Privor“-Voljevac je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki,sa ravnopravnošću polova koje egzistira na području dviju mjesni zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

MZ-Dobrošin i MZ Voljevac. Cijeli kraj od 13 naseljenih mijesta nosi naziv „Privor“ i naseljen je uglavnom Bošnjačkim stanovništvom.

Udruženje je osnovano je 2006. godine sa sjedištem: Voljevac  bb .72246, Gornji Vakuf-Uskoplje.
Djelovanje se zasniva na radu volontera.

 

Cilj djelovanja je:
-    Stvaranje uslova građanima „Privora“ za organizovano bavljenje privrednim,kulturnim i sportskim djelatnostima.
-    Razvijanje i njegovanje patriotskog duha na tradicijama odbrambeno-oslobodilačkog rata na području „Privora“
-    Njegovanje kulturnih tadicija stanovništva „Privora“
-    Razvoj svijesti za potebama kulturnog i sportskog karaktera
-    Edukacija građana na unapređenju poljoprivredne djelatnosti, stočarstva,voćarstva,pčelarstva,
-    Edukacija stanovništva ka autohtonoj pripadnosti,porijeklu i kulturi koju su baštinili njihovi preci.
-    Saradnja sa drugim udruženjima i asocijacijama koje obavljaju iste ili slične aktivnosti ili imaju iste ili slične statutarne ciljeve
-    Informisanost mještana radi razvijanja interesa članova zajednice za ostvarivanje navedenih ciljeva
-    Ukljulivanje mladih,posebno školske omladine u rad udruženja
-    Edukacija građana Privora na polju zaštite životne okoline i zaštite od NUS-a
- Edukacija građana o porocima i borbi protiv poroka, kao što su; droga,alkoholizam,narkomanija,pušenje,ulično nasilje,prostiturcija, itd.
-    Razvijanje i unapređenje komunikacije i međuljudskih odnosa u duhu tolerancije među građanima Privora.

Udružeje građana uglavnom se bavi slijedećim djelatnostima:
-  Organizovanjem manifestacija u svrhu obilježavanja značajni ličnosti i datuma odbrambeno oslobodilačkog rata na prostorima Privora.
-    Organizovanjem sportskih manifestacija sa ciljem okupljaja mladih i njegovanju takmičarskog duha
-    Organizovanjem predavanja i javni tribina u svrhu educiranja građana Privora o potrebi očuvanja zdrave životne sredine,
-    Djelovanja na zaštiti i očuvanju životne sredine i okoline

TEMELJNE VRIJEDNOSTI:
-    Volonterizam
-    Profesionalnost
-    Solidarnost
-    Ravnopravnost
-    Ustrajnost
-    Odgovornost
-    Zalaganje za opće dobro
-    Suradnja i zajedništvo
-    Kvaliteta života
-    Afirmiranje odgovornosti obzirnog odnosa prema okolišu i prirodi
-    Samoinicijativa
-    Poštenje
-    Kritičko mišljenje

ORGANI UDRUŽENJA
-    Skkupšina
-    Upravni odbor
-    Nadzorni odbor
-    Statutarna komisija
-    Kadrovska komisija i
-    Vijeće za pomirenje

Skupština Udruženja građana broji 25 delegata.
Predsjedni skupštine Udruženja je: Zijad Mašetić.

Upravni odbor Udruženja čini 5 članova:
-    Jasmin Alić
-    Dalila Milanović
-    Azem Milanović
-    Bejamil Šabanović
-    Adnan Ramić
  Predsjednik UO  Udruženja ; Jasmin Alić
Sekretar Udruženja: Isak Zekotić